WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 12519 z dnia 02 marca 2017Drukuj

Komunikat dla pacjentek korzystających z usług medycznych poradni specjalistycznej ginekologiczno – położniczej w Poznaniu, ul. Warszawska 107

W związku z wygaśnięciem umowy, zawartej ze Świadczeniodawcą udzielającym świadczeń zdrowotnych w Poznaniu, przy ul. Warszawskiej 107 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie położnictwa i ginekologii, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej ww. miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

 

Wykaz placówek leczniczych:

L.p.

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

1

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - PORADNIE LEKARZA RODZINNEGO I SPECJALISTÓW "TERAMED"

 

UL. KOSTRZYŃSKA 3 I 5, 61-042 POZNAŃ-NOWE MIASTO

 

61/ 879 46 01

2

SPECJ.ALISTYCZNY GABINET GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

OS. PIASTOWSKIE 75, 61-159 POZNAŃ-NOWE MIASTO

 

61/ 879 02 09

3

GABINET GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY URSZULA WINCONEK-OBERC

UL. KOSTRZYŃSKA 3, 61-042  POZNAŃ-NOWE MIASTO

 

61/ 870 92 38

4

GAJA PORADNIE LEKARSKIE

OS. ORŁA BIAŁEGO 103, 61-251 POZNAŃ-NOWE MIASTO

 

61/ 875 62 35

5

GAJA PORADNIE LEKARSKIE

OS. RZECZYPOSPOLITEJ 6, 61-397 POZNAŃ - NOWE MIASTO

 

61/ 877 29 53

6

NZOZ DA-MED SPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE

UL. LWA 7, 61-244 POZNAŃ-NOWE MIASTO

 

61/ 877 93 45

7

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ EUROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

OS. PIASTOWSKIE 58, 61-156 POZNAŃ

 

61/ 875 33 44

8

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE " ZDROWA KOBIETA"

UL. KÓRNICKA 24, 61-141 POZNAŃ

 

 

602 111 302

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Funduszu  informuje, iż na stronie internetowej Oddziału Funduszu: www.nfz – poznan.pl, w zakładce Gdzie się leczyć – informator znajduje się wykaz wszystkich świadczeniodawców, wg rodzajów i zakresów świadczeń, w tym w zakresie położnictwa i ginekologii na terenie miasta Poznania.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolskiego OW NFZ

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158