WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dziecko w NFZ...

Z przyjemnością oddajemy do Waszego użytkowania nowy serwis, poświęcony świadczeniom zdrowotnym dostępnym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego tylko dla dzieci.

Artykuł nr: 10848 z dnia 29 sierpnia 2014Drukuj

Rehabilitacja dla dzieci

Rehabilitacja dla dzieci

 

 

W ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dostępne są różne formy rehabilitacji dla dzieci. Rehabilitacja małego pacjenta może odbywać się w pracowni fizjoterapii (zakładzie rehabilitacji), w ośrodku oddziale dziennym lub w szpitalu. Skierowanie do poradni lekarza rehabilitacji medycznej lub na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawia każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – czyli nie tylko lekarz pierwszego kontaktu (POZ).

 

WAŻNE:

 • Pamiętajmy, żeby skierowanie na zabiegi zarejestrować w pracowni fizjoterapii w ciągu 30 dni od dnia wystawienia, ponieważ po upływie tego czasu straci ono ważność.
 • Skierowanie do poradni lekarza rehabilitacji medycznej to nie to samo, co skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne.
 • W poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągniecia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.

 

 1.    Rehabilitacja dziecka w ośrodku lub oddziale dziennym

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym przeznaczona jest dla dzieci, które ze względu na stan zdrowia nie mogą być rehabilitowane w pracowni fizjoterapii  – ale jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego. To pośrednia forma rehabilitacji między ambulatoryjną i szpitalną, obejmująca kompleksową fizjoterapię narządu ruchu z różnych wskazań, między innymi: ortopedycznych czy neurologicznych. Na zabiegi rehabilitacji w ośrodku lub oddziale dziennym kieruje lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz specjalista w poradni specjalistycznej lub lekarz z oddziału szpitalnego. W ramach tego zakresu rehabilitacji leczone są między innymi: zaburzenia wieku rozwojowego, z dysfunkcją słuchu i mowy oraz dysfunkcją narządu wzroku.

 

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

 Jest to wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie)
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej)
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa)
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN)
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów

 

2.    Rehabilitacja w szpitalu

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych – czyli w szpitalu – przeznaczona jest dla dzieci wymagających całodobowej opieki medycznej oraz jeśli ze względu na kontynuację leczenia wymagane są kompleksowe działania rehabilitacyjne. W ramach rehabilitacji stacjonarnej wyróżniamy między innymi rehabilitację: ogólnoustrojową, neurologiczną, pulmonologiczną. Skierowanie na ten zakres świadczeń wystawiane jest przez lekarzy specjalistów z oddziałów szpitalnych lub poradni specjalistycznych.

 

3.    Rehabilitacja w domu

Kwalifikacji do rehabilitacji dziecka w domu dokonuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Trwa ona do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym i obejmuje do 5 zabiegów dziennie. Świadczenia w ramach rehabilitacji domowej to: porada lekarska rehabilitacyjna, wizyta fizjoterapeutyczna oraz zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowych. Podczas zabiegów terapeuci współpracują z rodzicami lub opiekunami, którzy w miarę swoich możliwości uczestniczą w pracy terapeuty z dzieckiem. Ten zakres świadczeń dedykowany jest wybranej grupie pacjentów, zgodnie z kwalifikacją lekarza.

 

WAŻNE:

 • Każda poradnia lekarza rehabilitacji medycznej, pracownia fizjoterapii (zakład rehabilitacji), która ma podpisaną umowę z NFZ na świadczenia ambulatoryjne, ma obowiązek udzielania świadczeń w domu (jeżeli istnieją wskazania).

 

 

 4.    Ile trwa rehabilitacja?  Możliwość przedłużenia czasu rehabilitacji

 • rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (w szpitalu) trwa do 6 tygodni
 • rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (w szpitalu) trwa do 16 tygodni – w zależności od rodzaju prowadzonej rehabilitacji
 • rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 15 do 30 dni, w czasie których wykonywanych jest średnio 5 zabiegów dziennie
 • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, z dysfunkcją słuchu i mowy oraz dysfunkcją narządu wzroku trwa do 120 osobodni w roku kalendarzowym

 

WAŻNE:

 • Jeśli stan zdrowia dziecka wymaga, aby rehabilitacja (w domu, w ośrodku dziennym lub stacjonarna) trwała dłużej, niż określono w przepisach, lekarz prowadzący lub kierujący na taką rehabilitację powinien złożyć do Dyrektora WOW NFZ stosowny wniosek, nie później niż w ostatni dzień rehabilitacji. Zgodę na przedłużenie rehabilitacji wydaje dyrektor Oddziału. 

 

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ W RODZAJU: REHABILITACJA LECZNICZA

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158