WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dziecko w NFZ...

Z przyjemnością oddajemy do Waszego użytkowania nowy serwis, poświęcony świadczeniom zdrowotnym dostępnym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego tylko dla dzieci.

Artykuł nr: 10847 z dnia 29 sierpnia 2014Drukuj

Podstawowa opieka zdrowotna dla dzieci

Podstawowa opieka zdrowotna dla dzieci

 

 

Nowonarodzone dziecko zapisujemy do lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarki oraz położnej. Najlepiej jeszcze przed planowanym terminem porodu zasięgnąć opinii o wybranych placówkach POZ. Lekarzem pierwszego kontaktu dziecka, czyli lekarzem rodzinnym, może być każdy lekarz świadczący takie usługi w ramach umowy z NFZ. Może być to lekarz internista, specjalista medycyny rodzinnej lub pediatra. Jeśli chcemy, aby lekarzem rodzinnym naszego dziecka był właśnie pediatra – musimy dowiedzieć się, w których interesujących nas placówkach POZ pracują lekarze rodzinni posiadający taką specjalizację. Z reguły w każdej większej poradni POZ są zatrudnieni lekarze pediatrzy – jednak nie jest to obligatoryjne.

 

WAŻNE:

  • Chłopcy po urodzeniu – są zapisani na listę aktywną położnej do ukończenia 2. miesiąca życia a następnie ulegają wykreśleniu. Natomiast dziewczynki – pozostają na liście aktywnej wybranej położnej niezależnie od wieku.

 

Zasady udzielania dzieciom i młodzieży świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, są takie same jak dla dorosłych, czyli lekarz POZ przyjmuje małych pacjentów:

w dni powszednie: od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8.00 a 18.00

Jeśli stan zdrowia dziecka nie pozwala na osobiste pojawienie się w poradni – zgłaszamy wtedy potrzebę wizyty domowej w poradni w godzinach jej pracy (pomiędzy 8.00-18.00) telefonicznie lub przez osobę trzecią. Zasady i godziny udzielania wizyt domowych powinny być umieszczone przez przychodnię w widocznym miejscu.

Lekarz POZ ma możliwość skierowania małego pacjenta na te badania diagnostyczne, które są zgodne z wykazem badań będących w jego kompetencjach. Są to na przykład: morfologia krwi, RTG zatok, badanie moczu, USG brzucha i inne. Lekarz POZ może też skierować dziecko do lekarza specjalisty lub do szpitala. Kierując pacjenta, dołącza do skierowania wyniki wykonanych wcześniej badań w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.

 

 

Nocna i świąteczna opieka.

W dni powszednie po godzinie 18.00, w weekendy i święta (dni wolne ustawowo od pracy) – pomocy udzielają placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

  • Pamiętajmy, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka i nagłej potrzeby skorzystania z pomocy – udajemy się z dzieckiem do tej placówki nocnej i świątecznej pomocy, do której mamy najbliżej. Nie musimy od razu zgłaszać się po pomoc na SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) czy na Izbę Przyjęć  szpitala.

 

Poniżej znajduje się wykaz placówek udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Proszę wybrać świadczenie, następnie „swoją” lub najbliższą gminę i dalej placówkę. Jak już wspomniano we wstępie – nie w każdej placówce muszą pracować lekarze pediatrzy – warto więc skontaktować się z wybraną i sprawdzić.

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: świadczenia lekarza poz

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej: świadczenia pielęgniarki poz

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej: świadczenia położnej poz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158