WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dziecko w NFZ...

Z przyjemnością oddajemy do Waszego użytkowania nowy serwis, poświęcony świadczeniom zdrowotnym dostępnym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego tylko dla dzieci.

Artykuł nr: 10837 z dnia 28 sierpnia 2014Drukuj

Opieka w szkole

Opieka w szkole

 


Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – znajdującym się na terenie szkoły.

 

Pielęgniarka/higienistka szkolna wykonuje i interpretuje testy przesiewowe, które pozwalają w porę wykryć nieprawidłowości:

 • rozwoju fizycznego (pomiary wysokości i masy ciała z określeniem współczynnika Body Mass Index – BMI)
 • układu ruchu, w tym: np. bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej oraz zniekształceń statycznych kończyn dolnych
 • zeza (Cover test, test Hirschberga)
 • ostrości wzroku i widzenia barw
 • słuchu (badanie orientacyjne szeptem)
 • ciśnienia tętniczego krwi

Pielęgniarki szkolne powinny także wykrywać zaburzenia statyki ciała i wady wymowy.

Testy przesiewowe wykonywane są w określonym czasie:

 • w trakcie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, następnie -
 • w III klasie szkoły podstawowej
 • w V klasie szkoły podstawowej
 • w I klasie gimnazjum
 • w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej
 • i w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, do ukończenia 19 roku życia

 

Karta zdrowia ucznia.

Wszystkie informacje pochodzące z testów przesiewowych wpisywane są do karty zdrowia ucznia. Twoje dziecko ma taką kartę, prowadzoną w szkole przez pielęgniarkę lub higienistkę na zasadach określonych przez przepisy o dokumentacji medycznej. Poza wynikami testów przesiewowych,  w karcie tej znajdują się również informacje dotyczące między innymi przebytych przez dziecko chorób, kwalifikacji ucznia do wychowania fizycznego, itp.


WAŻNE:

 • Karta zdrowia ucznia stanowi dokumentację medyczną i zgodnie z prawem rodzic może wykonać w razie potrzeby jej kopię (odpłatnie).

 

Opieka nad chorym lub niepełnosprawnym dzieckiem w szkole.

Dziecko chorujące przewlekle lub niepełnosprawne – wymagające na co dzień określonych zabiegów wykonywanych w szkole – znajduje się również pod opieką pielęgniarki szkolnej. Na podstawie zlecenia lekarskiego i w kontakcie z lekarzem POZ ucznia – realizuje ona różne zabiegi potrzebne dziecku, np. badanie poziomu cukru we krwi czy pomoc w obsłudze pompy insulinowej.

 

Bezpłatna fluoryzacja w szkole podstawowej.

Fluoryzacja jest świadczeniem realizowanym w szkołach podstawowych, znajdujących się na terenach, na których poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l.

Uczniowie klas I-VI szkół podstawowych szczotkują zęby pod nadzorem pielęgniarki lub higienistki preparatami fluorkowymi 6 razy w roku co 6 tygodni.

 

WAŻNE:

 • Fluoryzacja w opisanym zakresie jest bezpłatna i prowadzi ją tylko i wyłącznie pielęgniarka lub higienistka szkolna.

 

 


 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158