WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Komunikaty

Artykuł nr: 18587 z dnia 02 maja 2024Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

 zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW

Wnioski mogą składać podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne w rozumieniu obowiązujących przepisów, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. poz. 662) i zarządzeniu nr 48/2024/DGL Prezesa Funduszu z dnia 30 kwietnia 2024 r w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego ze zm.

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego powinien być sporządzony i podpisany w formie elektronicznej oraz przekazany za pomocą funkcji „Komunikaty” w SZOI/Portalu Świadczeniodawcy.  

Prosimy podmioty zainteresowane złożeniem wniosku o zawarcie umowy o postępowanie zgodne z instrukcją.

*W przypadku braku możliwości podpisania wniosku lub załączników w formie elektronicznej, dopuszcza się złożenie przez wnioskodawcę własnoręcznie podpisanych dokumentów do siedziby Oddziału Funduszu.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Piekary 14/15,                     

61-823 Poznań

UWAGI:

 • wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.
 • wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu,
 • dla każdej prowadzonej apteki należy złożyć osobny wniosek,
 • nie jest wymagane użycie aplikacji ofertowej,
 • oddział Funduszu zawiera umowę na podstawie prawidłowego wniosku z załącznikami,
 • umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie strony, na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026 r.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH:

1. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 146),

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 2465 z późn. zm.),

4. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1873 z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. poz. 662)

Dokumenty do pobrania:

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego/Wydziału Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia:

 • 61 658 04 91
 • 61 658 04 54
 • 61 850 61 98
 • 61 850 60 39

 

Z up. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

na podstawie pełnomocnictwa p.o. Dyrektora

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Marzena Kostuj

p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału

ds. Ekonomiczno-Finansowych

Wielkopolskiego Oddziału

Wojewódzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia

/Dokument podpisany elektronicznie/

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania  Pliki do pobrania  [7042KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158