WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Profilaktyka

,,Lepiej zapobiegać niż leczyć" - przewodnik po programach profilaktycznych.

Artykuł nr: 16592 z dnia 08 września 2021Drukuj

Środa z Profilaktyką – 8 września 2021 r. – Pierwsza pomoc

 • Według badań CBOS 67% Polaków deklaruje, że umiałoby w razie wypadku udzielić pierwszej pomocy.

 • Tylko 19% respondentów jest całkowicie pewnych swoich umiejętności w tym zakresie.

 • Średni czas od momentu wezwania karetki do przyjazdu służb ratunkowych na miejsce zdarzenia wynosi 8 minut w mieście i ok. 15 minut na terenach poza miastem.

Pozycja boczna bezpieczna w 4 krokach:

 1. Udrożnij drogi oddechowe poprzez odchylenie żuchwy. Sprawdź, czy poszkodowany samodzielnie oddycha. Gdy przystawisz policzek do jego twarzy możesz poczuć wydychane powietrze na swoim policzku, usłyszeć świst oddechu oraz zobaczyć ruchy klatki piersiowej.
 2. Rękę znajdującą się po przeciwnej stronie ciała zegnij w łokciu i ułóż poszkodowanemu pod policzkiem, na bok.
 3. Zegnij nogę poszkodowanego w kolanie i przekręć osobę na bok.
 4. Obserwuj i regularnie sprawdzaj oddech poszkodowanego, aż do przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego.

Co to jest automatyczny defibrylator AED?

AED to automatyczny defibrylator. Urządzenie to po włączeniu instruuje użytkownika, jak i co powinien po kolei zrobić, jak podłączyć elektrody do ciała poszkodowanego oraz czy są wskazania do przeprowadzenia reanimacji (przepuszczenie impulsu elektrycznego przez ciało poszkodowanego).

Polecenia są wydawane prostymi zdaniami w sposób zrozumiały. Należy wykonywać wszystko starannie, jednak stosunkowo szybko.

Co zrobić zanim dotrze karetka?

Pierwsza pomoc to udzielenie pomocy w przypadku zagrożenia życia do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Życie poszkodowanego lub ofiary wypadku często zależy od świadków i ich umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 1. Upewnij się lub zadbaj o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego.
 2. Sprawdź, czy poszkodowany jest przytomny (mów do niego, gdy nie odpowiada lekko potrząśnij) brak reakcji wezwij pomoc – 112, 999.
 3. Udrożnij drogi oddechowe (połóż rękę na czole i brodzie poszkodowanego odginając głowę do tyłu).
 4. Przez 10 sekund sprawdzaj czy oddycha (pochyl się nad twarzą staraj się wyczuć i wysłuchać oddech i patrz na klatkę piersiową czy się poruszyła).
 5. Jeżeli wyczuwasz oddech to znaczy, że jest też krążenie, wtedy ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Gdy podejrzewasz uraz kręgosłupa pozostaw poszkodowanego w pozycji na wznak z odgiętą głową do tyłu.
 6. Jeżeli po udrożnieniu dróg oddechowych przez 10 sekund brak jest oddechu znaczy to, że doszło do zatrzymania krążenia upewnij się, czy został wezwany zespół ratownictwa medycznego. Jeśli to możliwe użyj AED.
 7. Ułóż poszkodowanego na twardym podłożu i podejmij uciskanie klatki piersiowej w środkowej części mostka. Ułóż ręce tak, aby nadgarstek leżał jeden na drugim. Wykonuj uciski, żeby klatka piersiowa obniżyła się o 1/3 wysokości. Jeżeli decydujesz się na wykonywanie oddechu „usta usta" odegnij głowę poszkodowanego do tyłu zamykając nos i obejmując usta wykonuj to w sekwencji 30 uciśnięć do 2 oddechów.

Pierwsza pomoc w trakcie COVID-19

Podczas pandemii COVID 19 załóż, że każdy poszkodowany jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV- 2 i zastosuj się do odpowiednich zaleceń:

 • poszkodowany może nie mieć objawów infekcji a mimo to być nosicielem wirusa Jeżeli to możliwe użyj rękawiczek, osłoń twarz;
 • dotykaj tylko tego, co jest absolutnie niezbędne;
 • po zakończeniu udzielania pierwszej pomocy koniecznie zdejmij i wyrzuć wszelkie środki ochrony osobistej;
 • dokładnie umyj ręce wodą i mydłem przez co najmniej 20 sekund, tak szybko, jak to możliwe wypierz wszystkie ubrania.

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ulotką i materiałem filmowym na: stronie Akademii NFZ.

 

Zapraszamy także na stronę na Facebooku: Profilaktyka w praktyce / Wielkopolska, która dedykowana jest profilaktyce i promocji zachowań prozdrowotnych.

Pamiętajmy, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”!

 

Przypominamy!

- Na portalu diety.nfz.gov.pl. dostępne są darmowe plany żywieniowe z przepisami na zdrowe dania

- Na kanale YouTube Akademii NFZ dostępny jest także zestaw ćwiczeń dla dzieci

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158