WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 14915 z dnia 01 kwietnia 2019Drukuj

Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - rozstrzygnięcie postępowań

KONKURS OFERT 2019
LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY LEKOWE
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie KONKURSU OFERT o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne - programy lekowe w zakresie:

 

  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ WENETOKLAKSEM
  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AKROMEGALII PASYREOTYDEM

 

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2019 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne – szp).

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158