WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA - 2019

Artykuł nr: 14753 z dnia 30 stycznia 2019Drukuj

LECZENIE SZPITALNE

2019-12-30
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2019 - CHEMIOTERAPIA - unieważnienie postępowania

2019-12-13
Leczenie szpitalne - CHEMIOTERAPIA - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania

2019-12-04
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2019 - rozstrzygnięcie postępowań

2019-11-12
Leczenie szpitalne – CHEMIOTERAPIA - konkurs ofert 2019 - ceny oczekiwane

2019-11-12
Leczenie szpitalne – CHEMIOTERAPIA - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowań

2019-10-23
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - rozstrzygnięcie postępowań

2019-10-18
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ceny oczekiwane

2019-10-18
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowań

2019-09-17
Leczenie szpitalne - programy lekowe – Komunikat dla Świadczeniodawców

2019-09-12
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ceny oczekiwane

2019-09-12
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowań

2019-08-13
Leczenie szpitalne - KOS-zawał - komunikat dotyczący składania wniosków

2019-08-12
Leczenie szpitalne - KOS-zawał - komunikat dotyczący terminu składania ofert

2019-08-09
Leczenie szpitalne - KOS-zawał - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

2019-06-25
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - rozstrzygnięcie postępowania

2019-06-24
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - rozstrzygnięcie postępowania

2019-05-22
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowania

2019-05-22
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - rozstrzygnięcie postępowania

2019-05-22
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ceny oczekiwane

2019-05-08
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ceny oczekiwane

2019-05-08
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowania

2019-05-06
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - rozstrzygnięcie postępowania

2019-04-16
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

2019-04-09
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ceny oczekiwane

2019-04-09
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowania

2019-04-05
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2019 - unieważnienie postępowania

2019-04-05
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu

2019-04-03
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2019-04-03
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2019-04-03
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2019-04-03
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2019-04-02
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o wniesieniu protestu

2019-04-01
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - rozstrzygnięcie postępowań

2019-04-01
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania

2019-04-01
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2019-04-01
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2019-04-01
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2019-03-29
Leczenie szpitalne – programy lekowe - konkurs ofert 2019 - unieważnienie postępowania

2019-03-29
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu

2019-03-28
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu

2019-03-27
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2019 - ceny oczekiwane

2019-03-27
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowania

2019-03-25
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2019-03-25
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - rozstrzygnięcie postępowań

2019-03-20
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu

2019-03-19
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie o wniesieniu protestu

2019-03-12
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2019 - ceny oczekiwane

2019-03-12
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowania

2019-01-30
Leczenie szpitalne - programy lekowe – rokowania 2019 - ceny oczekiwane

2019-01-30
Leczenie szpitalne - programy lekowe – rokowania 2019 - ogłoszenie postępowania

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158