WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 14774 z dnia 07 lutego 2019Drukuj

Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2019 - ogłoszenie postępowań

KONKURS OFERT 2019
LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY LEKOWE
OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne - programy lekowe w zakresie:

 • leki w programie lekowym - leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a
 • program lekowy - profilaktyka zakażeń wirusem rs
 • leki w programie lekowym - leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a
 • leki w programie lekowym - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (amd)
 • program lekowy - leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a
 • program lekowy - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (amd)
 • program lekowy - leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a
 • leki w programie lekowym - profilaktyka zakażeń wirusem rs
 • program lekowy - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem
 • program lekowy - leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka hodgkina z zastosowaniem niwolumabu
 • leki w programie lekowym - leczenie akromegalii pasyreotydem
 • leki w programie lekowym - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem
 • leki w programie lekowym - leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka hodgkina z zastosowaniem niwolumabu
 • program lekowy - leczenie hipercholesterolemii rodzinnej
 • program lekowy - leczenie akromegalii pasyreotydem
 • leki w programie lekowym - leczenie hipercholesterolemii rodzinnej

 

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2019 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne – szp).

treść Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2019 r.

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158