WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 14544 z dnia 12 października 2018Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

PRZESUNIĘCIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzonych w trybie konkursu ofert, w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, z dnia 19 października 2018 r. na dzień 24 października 2018 r.

  • 15-18-000529/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 świadczenia w zakresie badania tomografii komputerowej (TK) na obszarze zabezpieczenia powiat grodziski

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158