WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA - 2018

Artykuł nr: 14110 z dnia 28 czerwca 2018Drukuj

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

2018-10-16
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 – unieważnienie postępowań

2018-10-16
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 – rozstrzygnięcie postępowań

2018-10-12
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2018-10-04
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 – unieważnienie postępowań

2018-09-27
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 – unieważnienie postępowań

ODWOŁANIA

2018-09-14
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 – rozstrzygnięcie postępowań

2018-09-14
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne-konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-09-14
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne-konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań

2018-09-14
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne- konkurs ofert 2018 – unieważnienie postępowań

2018-08-22
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 – rozstrzygnięcie postępowania

2018-08-20
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 – rozstrzygnięcie postępowań

2018-08-20
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 – unieważnienie postępowań

2018-08-20
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 – unieważnienie postępowań

2018-08-20
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 – przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

PROTESTY

2018-08-10
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowania

2018-07-25
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-07-25
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowania

2018-07-24
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowań

2018-07-24
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowań

2018-07-24
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-07-24
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań

2018-07-03
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-07-03
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań

2018-06-29
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-06-29
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowania

2018-06-29
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – konkurs ofert 2018 - odwołanie postępowania

2018-06-28
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-06-28
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158