WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 14521 z dnia 04 października 2018Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 – unieważnienie postępowań

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art.150 ust 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018., poz. 1510 ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w następujących zakresach świadczeń:

 • 15-18-000520/AOS/02/3/02.0000.078.02/01 w zakresie badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia, na obszarze zabezpieczenia: powiat ostrzeszowski,
 • 15-18-000522/AOS/02/3/02.0000.078.02/01 w zakresie badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia, na obszarze zabezpieczenia: powiat wągrowiecki,
 • 15-18-000524/AOS/02/3/02.0000.079.02/01 w zakresie badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia, na obszarze zabezpieczenia: powiat ostrzeszowski,
 • 15-18-000525/AOS/02/3/02.0000.079.02/01 w zakresie badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia, na obszarze zabezpieczenia: powiat wągrowiecki,
 • 15-18-000530/AOS/02/3/02.7210.172.02/01 w zakresie badania echokardiograficzne płodu, na obszarze zabezpieczenia: subregion kaliski,
 • 15-18-000531/AOS/02/3/02.7210.172.02/01 w zakresie badania echokardiograficzne płodu, na obszarze zabezpieczenia: subregion koniński,
 • 15-18-000532/AOS/02/3/02.7210.172.02/01 w zakresie badania echokardiograficzne płodu, na obszarze zabezpieczenia: subregion leszczyński,
 • 15-18-000533/AOS/02/3/02.7210.172.02/01 w zakresie badania echokardiograficzne płodu, na obszarze zabezpieczenia: subregion pilski.

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - aos.)

z up. Dyrektora WOW NFZ
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Hanna Philips

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158