WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Artykuł nr: 14206 z dnia 25 lipca 2018Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowań

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1938, ze zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia następujące postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

15-18-000426/PSY/04/1/04.1701.001.02/01 w zakresie ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY na obszarze Grupa powiatów SUBREGION PILSKI [8]

15-18-000434/PSY/04/1/04.1740.007.02/01 w zakresie LECZENIE UZALEŻNIEŃ na obszarze Powiat KOLSKI [3009]

15-18-000441/PSY/04/1/04.1740.007.02/01 w zakresie LECZENIE UZALEŻNIEŃ na obszarze Powiat SŁUPECKI [3023]

15-18-000451/PSY/04/1/04.1740.007.02/01 w zakresie LECZENIE UZALEŻNIEŃ na obszarze Grupa powiatów ŚREDZKI, ŚREMSKI [73]

15-18-000452/PSY/04/1/04.1740.007.02/01 w zakresie LECZENIE UZALEŻNIEŃ na obszarze Grupa powiatów CHODZIESKI, WĄGROWIECKI [77]

15-18-000453/PSY/04/1/04.1740.007.02/01 w zakresie LECZENIE UZALEŻNIEŃ na obszarze Grupa powiatów KALISKI I PLESZEWSKI [287]

15-18-000454/PSY/04/1/04.1740.007.02/01 w zakresie LECZENIE UZALEŻNIEŃ na obszarze Grupa powiatów WOLSZTYŃSKI I LESZCZYŃSKI [288]

15-18-000492/PSY/04/1/04.2730.001.02/01 w zakresie LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) na obszarze Grupa powiatów SUBREGION PILSKI [8]

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - psy.)

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158