WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA - 2018

Artykuł nr: 13895 z dnia 13 kwietnia 2018Drukuj

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2018-11-16
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowań

2018-11-16
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowania

2018-10-03
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień- konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-10-03
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień- konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań

2018-09-28
Wykaz numerów umów nadanych Świadczeniodawcom realizującym świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2018-09-25
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowania

2018-09-25
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowania

2018-09-25
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – konkurs ofert 2018 - odwołanie postępowania

2018-09-25
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowania

2018-09-14
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień- konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-09-14
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień- konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań

2018-09-14
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowania

2018-09-13
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowania

2018-09-06
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowania

2018-09-05
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - termin rozstrzygnięcia przesuniętego postępowania

ODWOŁANIA

2018-08-31
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowań

2018-08-31
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowania

2018-08-31
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2018-08-31
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowań

2018-08-28
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień- konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-08-28
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień- konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań

2018-08-27
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowań

2018-08-17
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień- konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-08-17
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień- konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowania

2018-08-16
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowania

PROTESTY

2018-07-25
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowań

2018-07-19
Harmonogram otwarcia ofert - Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

2018-07-05
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - pytanie ankietowe zawarte w formularzu ofertowym

2018-07-04
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-07-04
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań

2018-06-27
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień- konkurs ofert 2018 – ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2018-06-08
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2018-06-08
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowań

2018-04-25
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - odwołanie postępowania

2018-04-17
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-04-17
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158