WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 14198 z dnia 24 lipca 2018Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowań

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art.150 ust 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017., poz. 1938), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w następujących zakresach świadczeń:

• 15-18-000344/AOS/02/3/02.0000.078.02/01 w zakresie badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia, na obszarze zabezpieczenia: powiat ostrzeszowski,

• 15-18-000352/AOS/02/3/02.0000.078.02/01 w zakresie badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia, na obszarze zabezpieczenia: powiat wągrowiecki,

• 15-18-000361/AOS/02/3/02.0000.079.02/01 w zakresie badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia, na obszarze zabezpieczenia: powiat ostrzeszowski,

• 15-18-000367/AOS/02/3/02.0000.079.02/01 w zakresie badania endoskopowe przewodu pokarmowego - kolonoskopia, na obszarze zabezpieczenia: powiat wągrowiecki,

• 15-18-000388/AOS/02/3/02.7210.172.02/01 w zakresie badania echokardiograficzne płodu, na obszarze zabezpieczenia: subregion kaliski,

• 15-18-000389/AOS/02/3/02.7210.172.02/01 w zakresie badania echokardiograficzne płodu, na obszarze zabezpieczenia: subregion koniński,

• 15-18-000390/AOS/02/3/02.7210.172.02/01 w zakresie badania echokardiograficzne płodu, na obszarze zabezpieczenia: subregion leszczyński,

• 15-18-000391/AOS/02/3/02.7210.172.02/01 w zakresie badania echokardiograficzne płodu, na obszarze zabezpieczenia: subregion pilski.

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - aos.)

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158