WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Artykuł nr: 14145 z dnia 04 lipca 2018Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

Pliki do pobrania

CENY OCZEKIWANE  CENY OCZEKIWANE  [14KB]
w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych; świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży; w zakresie: świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju; leczenie uzależnień; program leczenia substytucyjnego; świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży; świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu; świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol; świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia; świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych; świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży; świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych; świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne; świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych; świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu; świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych; leczenie środowiskowe (domowe)
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158