WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

REHABILITACJA LECZNICZA

Artykuł nr: 14115 z dnia 28 czerwca 2018Drukuj

Rehabilitacja lecznicza – konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

Pliki do pobrania

CENY OCZEKIWANE  CENY OCZEKIWANE  [16KB]
w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna; fizjoterapia ambulatoryjna; fizjoterapia domowa; rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym; rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym; rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158