WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA - 2018

Artykuł nr: 13393 z dnia 02 listopada 2017Drukuj

REHABILITACJA LECZNICZA

2018-08-24
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 – rozstrzygnięcie postępowania
w zakresie: rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym - grupa powiatów Grupa Leszno

2018-08-08
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowań

2018-08-08
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowań
w zakresie: LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA na obszar Powiatu Kolskiego oraz FIZJOTERAPIA DOMOWA na obszar Powiatu Ostrzeszowskiego

2018-07-25
Rehabilitacja lecznicza – konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
w zakresie: rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym - grupa powiatów Grupa Leszno

2018-07-25
Rehabilitacja lecznicza – konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowania
w zakresie: rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym - grupa powiatów Grupa Leszno

2018-07-24
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowania
w zakresie REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM na obszarze Grupy Powiatów – Grupa Leszno

2018-07-18
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowania
w rodzaju rehabilitacja lecznicza

2018-06-28
Rehabilitacja lecznicza – konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-06-28
Rehabilitacja lecznicza – konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna; fizjoterapia ambulatoryjna; fizjoterapia domowa; rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym; rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym; rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy

2018-05-15
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 – rozstrzygnięcie postępowania
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

2018-04-26
Rehabilitacja lecznicza - rokowania 2018 – rozstrzygnięcie postępowania
fizjoterapia ambulatoryjna na obszarze: Powiat Jarociński

2018-04-09
Rehabilitacja lecznicza - rokowania 2018 - ceny oczekiwane
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

2018-04-09
Rehabilitacja lecznicza - rokowania 2018 - ogłoszenie postępowania
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

2018-04-09
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

2018-04-09
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowania
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

2018-03-23
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 – rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna; fizjoterapia domowa; rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

2018-03-07
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowania
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna na obszarze zabezpieczenia Grupa gmin całe Pobiedziska

2018-02-20
Komunikat - konkurs ofert w rodzaju: Rehabilitacja Lecznicza
w zakresach: fizjoterapia ambulatoryjna, fizjoterapia domowa, rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

2018-02-16
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna; fizjoterapia domowa; rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

2018-02-16
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna; fizjoterapia domowa; rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym

2018-01-10
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 – rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

ODWOŁANIA

2018-01-05
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 – przesunięcie terminu rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna z dnia 05.01.2018r. na dzień 10.01.2018r.

2018-01-05
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 – rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

2017-12-29
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie o wniesieniu protestu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie

2017-12-11
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 – rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: fizjoterapia domowa

2017-12-08
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 – rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: fizjoterapia domowa

2017-12-04
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 – rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: fizjoterapia domowa

2017-12-04
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań
w zakresie fizjoterapia domowa z dnia 04.12.2017 r. na dzień 11.12.2017 r.

2017-12-04
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowania
w zakresie fizjoterapia domowa na obszarze zabezpieczenia: POWIAT WĄGROWIECKI

PROTESTY

2017-11-29
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowań
w zakresie fizjoterapia domowa na obszarze zabezpieczenia: powiat grodziski; powiat międzychodzki; powiat ostrzeszowski

2017-11-20
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowań
w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna na obszarze zabezpieczenia: GRUPA GMIN CAŁE POBIEDZISKA i na obszarze zabezpieczenia: GRUPA GMIN CAŁA MOSINA

2017-11-15
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - harmonogram otwarcia ofert - fizjoterapia ambulatoryjna
w dniach 16-17 listopada 2017 r. w budynku Oddziału WOW NFZ przy ul. Grunwaldzkiej 158

2017-11-09
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
w zakresie: fizjoterapia domowa

2017-11-09
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: fizjoterapia domowa

2017-11-09
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowań

2017-10-31
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

2017-10-31
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

2017-10-20
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
w zakresie: fizjoterapia domowa

2017-10-20
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: fizjoterapia domowa

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158