WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 14114 z dnia 28 czerwca 2018Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

Pliki do pobrania

CENY OCZEKIWANE  CENY OCZEKIWANE  [37KB]
W zakresie: świadczenia w zakresie diabetologii, świadczenia w zakresie diabetologii-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie endokrynologii, świadczenia w zakresie endokrynologii-diagnostyka onkologiczna; świadczenia w zakresie endokrynologii-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie gastroenterologii, świadczenia zabiegowe w gastroenterologii-zakres skojarzony z 02.1050.001.02, świadczenia w zakresie gastroenterologii-diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie gastroenterologii-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie geriatrii, świadczenia w zakresie geriatrii-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie kardiologii, świadczenia w zakresie kardiologii-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie nefrologii, kwalifikacja do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych- zakres skojarzony do zakresu nefrologii 02.1130.001.02, świadczenia w zakresie nefrologii-diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie nefrologii-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie leczenia bólu, świadczenia w zakresie leczenia bólu-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie onkologii, świadczenia w zakresie onkologii-diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie onkologii-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc, świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc-diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc-świadczenia pierwszorazowe; świadczenia w zakresie medycyny sportowej; świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02, świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii-zakres skojarzony z 02.1450.001.02, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii-diagnostyka onkologiczna; świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, świadczenia zabiegowe w ortopedii i traumatologii narządu ruchu-zakres skojarzony z 02.1580.001.02, świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - diagnostyka onkologiczna; świadczenia w zakresie okulistyki, świadczenia zabiegowe w okulistyce -zakres skojarzony z 02.1600.001.02, świadczenia w zakresie okulistyki-diagnostyka onkologiczna; świadczenia w zakresie otolaryngologii, świadczenia zabiegowe w otolaryngologii -zakres skojarzony z 02.1610.001.02, świadczenia w zakresie otolaryngologii-diagnostyka onkologiczna
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158