WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Artykuł nr: 13904 z dnia 17 kwietnia 2018Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań

KONKURS OFERT 2018
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
OGŁOSZENIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie:

 • ŚWIADCZENIA DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU UDZIELANE W HOSTELU
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
 • ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA PRZEWLEKLE CHORYCH
 • ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĄDOWEJ W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA
 • LECZENIE UZALEŻNIEŃ STACJONARNE
 • LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJA)
 • ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU STACJONARNE
 • LECZENIE ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJA)
 • ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNE DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
 • ŚWIADCZENIA TERAPII DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Z WSPÓŁISTNIEJĄCYMI ZABURZENIAMI PSYCHOTYCZNYMI (PODWÓJNA DIAGNOZA)
 • ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA (RYCZAŁT DOBOWY)
 • ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
 • ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – psy).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

Pliki do pobrania

OGÓLNE WARUNKI UMÓW  OGÓLNE WARUNKI UMÓW  [928KB]
ZARZĄDZENIA   ZARZĄDZENIA   [19764KB]
ROZPORZĄDZENIA MZ  ROZPORZĄDZENIA MZ  [2918KB]
KRYTERIA OCENY OFERT  KRYTERIA OCENY OFERT  [11420KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158