WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 13809 z dnia 19 marca 2018Drukuj

Leczenie szpitalne – programy lekowe - rokowania 2018 - rozstrzygnięcie postępowań

LECZENIE SZPITALNE

ROKOWANIA 2018

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowań prowadzonych w trybie rokowań o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne (programy lekowe), w zakresie:

  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)w tym LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (AHUS)
  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)w tym LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH)

ROZSTRZYGNIĘCIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: leczenie szpitalne - szp).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158