WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA - 2018

Artykuł nr: 13521 z dnia 15 grudnia 2017Drukuj

LECZENIE SZPITALNE

2018-09-10
Leczenie szpitalne - rokowania 2018 - ceny oczekiwane

2018-09-10
Leczenie szpitalne - rokowania 2018 - ogłoszenie postępowania

2018-09-10
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-09-10
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowania

2018-06-04
Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowania

2018-05-21
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowań

2018-05-18
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowania

2018-05-16
Leczenie szpitalne – program lekowy - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowania

2018-05-14
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowań

2018-05-14
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

2018-04-26
Leczenie szpitalne – programy lekowe - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-04-26
Leczenie szpitalne - programy lekowe – konkurs ofert 2018 – ogłoszenie postępowań

2018-04-09
Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowań

2018-04-05
Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowania

2018-04-05
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowań

2018-03-28
Leczenie szpitalne – programy lekowe - konkurs ofert 2018 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2018-03-23
Leczenie szpitalne – programy lekowe - rokowania 2018 – ceny oczekiwane

2018-03-23
Leczenie szpitalne – programy lekowe - rokowania 2018 - ogłoszenie postępowania

2018-03-22
Komunikat w sprawie kontraktowania świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne (hospitalizacja; hospitalizacja planowa; leczenie jednego dnia) - ponowienie

2018-03-19
Leczenie szpitalne – programy lekowe - rokowania 2018 - rozstrzygnięcie postępowań

2018-03-15
Szkolenie dla świadczeniodawców – konkurs ofert w rodzaju leczenie szpitalne (hospitalizacja planowa; leczenie jednego dnia)

2018-03-13
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-03-13
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań

2018-03-12
Leczenie szpitalne - chemioterapia - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowania

2018-03-07
Leczenie szpitalne – konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowania

ODWOŁANIA

2018-03-02
Leczenie szpitalne - chemioterapia - konkurs ofert 2018 – przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2018-03-02
Leczenie szpitalne - chemioterapia - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowań

2018-02-28
Leczenie szpitalne – programy lekowe - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-02-28
Leczenie szpitalne – programy lekowe - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowania

2018-02-28
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowań

2018-02-27
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2018-02-27
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowania

2018-02-27
Leczenie szpitalne – programy lekowe - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-02-27
Leczenie szpitalne – programy lekowe - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań

2018-02-27
Leczenie szpitalne – programy lekowe - rokowania 2018 - ceny oczekiwane

2018-02-27
Leczenie szpitalne – programy lekowe - rokowania 2018 - ogłoszenie postępowań

2018-02-26
Leczenie szpitalne - rokowania 2018 - odwołanie postępowań

2018-02-26
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - odwołanie postępowań

PROTESTY

2018-02-23
Komunikat dla świadczeniodawców składających oferty w ramach postępowań dotyczących programów lekowych

2018-02-21
Leczenie szpitalne – programy lekowe - rokowania 2018 - ceny oczekiwane

2018-02-21
Leczenie szpitalne – programy lekowe - rokowania 2018 - ogłoszenie postępowań

2018-02-21
Leczenie szpitalne – programy lekowe - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-02-21
Leczenie szpitalne – programy lekowe - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań

2018-01-25
Komunikat w sprawie kontraktowania świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne (hospitalizacja; hospitalizacja planowa; leczenie jednego dnia)

2018-01-18
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-01-18
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań

2018-01-15
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-01-15
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań

2018-01-10
Leczenie szpitalne - chemioterapia - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2018-01-10
Leczenie szpitalne - chemioterapia - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań

2018-01-08
Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - konkurs ofert 2018 - rozstrzygnięcie postępowania

2017-12-18
Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane

2017-12-18
Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowania

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158