WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

REHABILITACJA LECZNICZA

Artykuł nr: 13726 z dnia 20 lutego 2018Drukuj

Komunikat - konkurs ofert w rodzaju: Rehabilitacja Lecznicza

W związku z opublikowaniem w dniu 16 lutego 2018r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2018r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że do postępowań ogłoszonych w dniu 16 lutego 2018r. w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie  ww. rozporządzenia, stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

Dyrektor

Wielkopolskiego OW NFZ

Agnieszka Pachciarz

Biuletyn Informacji Publicznej