WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Artykuł nr: 13709 z dnia 13 lutego 2018Drukuj

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

 

Dotyczy zakresu zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej

W związku z wejściem w życie od dnia 3 marca 2018 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje, iż została opublikowana nowa wersję słownika refundowanych wyrobów medycznych (wersja nr 2018.39.01.).

W słowniku wprowadzono nowe kody wyrobów medycznych:

  • P.134  – Zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk, limit finansowania 45 zł z 30% udziałem własnym pacjenta (raz na miesiąc).
  • P.135 – Sensor/Elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM – RT) do 4 sztuk, limit finansowania 600 zł  z 30% udziałem własnym pacjenta (raz na miesiąc).
  • P.136 – Transmiter/Nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM – RT), limit finansowania 1 000 zł za 1 sztukę z 30% udziałem własnym pacjenta (raz na 8 miesięcy).
  • W kodzie P.099 rozszerzono kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z wyłonioną przetoką ślinową, limit finansowania 400 zł do 90 sztuk (raz na miesiąc), kod CZS: P.099.PS.

UWAGA                                                                                                                                                                       W ww. rozporządzeniu zwiększono limit ilościowy na środki absorpcyjne w grupie P liczba porządkowa 100 i 101 z 60 sztuk do 90 sztuk na miesiąc.

W związku ze zwiększonym limitem ilościowym środków absorpcyjnych wszyscy Świadczeniodawcy, którzy posiadają w swoich cennikach wyroby medyczne opatrzone grupą P i liczbą porządkową 100 i 101, winni do dnia 28.02.2018r. zgłosić zmiany do umowy polegające na dodaniu jednego produktu w cenie limitu. Świadczeniodawcy, którzy już posiadają w swoich cennikach środki absorpcyjne w cenie minimalnej, która będzie obowiązywała od 3 marca 2018r. nie muszą zgłaszać zmian do umowy.

Dodatkowo Świadczeniodawcy, którzy nie posiadają w swoich cennikach nowych pozycji refundowanych wyrobów medycznych (P.099.PS, P.134, P.135, P.136) a chcieliby je dodać do umowy od 3 marca 2018r. winni zgłosić zmiany do umowy w terminie do 28 lutego 2018r.

 

Agnieszka Pachciarz

Dyrektor

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158