WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

POZ i ZPO NA ROK 2018

Artykuł nr: 13442 z dnia 22 listopada 2017Drukuj

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

2019-06-28
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

2018-11-29
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

2018-09-20
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

2018-08-24
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

2018-05-29
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

2018-04-27
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

2018-03-27
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

2018-02-28
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

2018-02-14
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2018 i lata następne

2018-02-13
Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

2018-02-13
Komunikat dla wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

2018-01-24
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

2017-12-22
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

2017-11-22
Komunikat dla wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2018 i lata następne

2017-11-22
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2018 i lata następne

2017-11-22
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2018 i lata następne

2017-11-22
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2018 i lata następne

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158