WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

REHABILITACJA LECZNICZA

Artykuł nr: 13402 z dnia 09 listopada 2017Drukuj

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - unieważnienie postępowań

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSÓW OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art.150 ust 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017., poz. 1938), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: rehabilitacja lecznicza w następujących zakresach świadczeń:

  • 15-18-000005/REH/05/1/05.1310.209.02/01 w zakresie fizjoterapia domowa na obszarze zabezpieczenia: powiat grodziski
  • 15-18-000010/REH/05/1/05.1310.209.02/01 w zakresie fizjoterapia domowa na obszarze zabezpieczenia: powiat międzychodzki
  • 15-18-000012/REH/05/1/05.1310.209.02/01 w zakresie fizjoterapia domowa na obszarze zabezpieczenia: powiat obornicki
  • 15-18-000014/REH/05/1/05.1310.209.02/01 w zakresie fizjoterapia domowa na obszarze zabezpieczenia: powiat ostrzeszowski
  • 15-18-000019/REH/05/1/05.1310.209.02/01 w zakresie fizjoterapia domowa na obszarze zabezpieczenia: powiat słupecki

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2018 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: rehabilitacja lecznicza - reh.)

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158