WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

REHABILITACJA LECZNICZA

Artykuł nr: 13358 z dnia 10 października 2017Drukuj

Rehabilitacja Lecznicza - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

REHABILITACJA LECZNICZA

KONKURS OFERT 2017

PRZESUNIĘCIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przesuwa termin rozstrzygnięcia postępowania ogłoszonego w dniu 12.09.2017 r., prowadzonego w trybie konkursu ofert pod numerem: 15-17-000918/REH/05/1/05.4300.300.02/01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, na obszarze zabezpieczenia subregion poznański z wyłączeniem miasta Poznania z dnia 10.10.2017 r. na dzień 13.10.2017 r.

 

z up. Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Magdalena Kraszewska

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158