WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA - 2017

Artykuł nr: 12214 z dnia 10 listopada 2016Drukuj

REHABILITACJA LECZNICZA

2017-10-31
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

2017-10-31
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

2017-10-20
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ceny oczekiwane
w zakresie: fizjoterapia domowa

2017-10-20
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2018 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: fizjoterapia domowa

2017-10-13
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania
w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, na obszarze zabezpieczenia subregion poznański z wyłączeniem miasta Poznania

2017-10-10
Rehabilitacja Lecznicza - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania
w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

2017-10-06
Rehabilitacja lecznicza - Konkurs ofert 2017 - Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2017-09-20
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym; rehabilitacja neurologiczna

2017-09-12
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane
w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

2017-09-12
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania
w zakresie: Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

2017-09-12
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 – rozstrzygnięcie postępowania
w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, na obszarze zabezpieczenia subregion poznański

2017-09-06
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania
w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, na obszarze zabezpieczenia subregion poznański z dnia 06.09.2017 r. na dzień 12.09.2017 r.

2017-09-06
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 – rozstrzygnięcie postępowania
rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych

2017-09-04
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań
rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym; rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym; rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy; rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku/ oddziale dziennym; rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych; rehabilitacja neurologiczna

2017-08-29
Rehabilitacja Lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu

2017-08-29
Rehabilitacja Lecznicza - konkurs ofert 2017 – ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu

2017-08-25
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane
w zakresie: rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym; rehabilitacja neurologiczna

2017-08-25
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym; rehabilitacja neurologiczna

2017-08-25
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań
w zakresie rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym na obszarze zabezpieczenia: powiat gostyński; w zakresie rehabilitacji neurologicznej na obszarze zabezpieczenia: powiat gostyński, rawicki

2017-08-17
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 – rozstrzygnięcie postępowania
w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna - powiat turecki

2017-08-09
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane
w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

2017-08-09
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania
w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

2017-08-09
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania
w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

2017-08-01
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane
w zakresie: rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych

2017-08-01
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania
w zakresie: rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych

2017-07-31
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania
w zakresie rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych

2017-07-31
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań
w zakresach: rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuch i mowy, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym

2017-07-13
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - szkolenie dotyczące postępowań konkursowych

2017-07-12
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-07-12
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania

2017-07-12
Komunikat dla świadczeniodawców – konkurs ofert w rodzaju Rehabilitacja lecznicza - ceny oczekiwane

2017-07-12
Komunikat dla świadczeniodawców – konkurs ofert w rodzaju Rehabilitacja lecznicza - ceny oczekiwane

2017-07-05
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza
dotyczący obowiązku wynikającego z ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

2017-06-14
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań
lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

2017-05-25
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań
w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

ODWOŁANIA

2017-05-16
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

2017-05-09
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane
w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna na obszarze zabezpieczenia: powiat nowotomyski

2017-05-09
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania
w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna na obszarze zabezpieczenia: powiat nowotomyski

2017-05-09
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania
w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna na obszarze zabezpieczenia: powiat nowotomyski

2017-05-08
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane
lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

2017-05-08
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

2017-04-27
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania
w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, na obszarze zabezpieczenia: powiat gnieźnieński

PROTESTY

2017-04-05
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań
w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehablitacyjna

2017-03-31
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - odwołanie postępowań
W ZAKRESACH: FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA, FIZJOTERAPIA DOMOWA

2017-03-24
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - komunikat dla oferentów
dot. załączników do ofert

2017-03-16
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

2017-03-16
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna

2017-03-15
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane
w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna; fizjoterapia domowa

2017-03-15
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna; fizjoterapia domowa

2017-03-14
Rehabilitacja lecznicza – konkurs ofert - komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego postępowań konkursowych

2016-12-22
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: rehabilitacja neurologiczna

2016-12-15
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania
w zakresie: rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym

2016-12-15
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna; rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/ oddziale dziennym; rehabilitacja neurologiczna

2016-11-16
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane
w zakresie: rehabilitacja neurologiczna

2016-11-16
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania
w zakresie: rehabilitacja neurologiczna

2016-11-10
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 – ceny oczekiwane
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna; rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym; rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/ oddziale dziennym; rehabilitacja neurologiczna

2016-11-10
Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań
w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna; rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym; rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/ oddziale dziennym; rehabilitacja neurologiczna

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158