WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 13146 z dnia 24 lipca 2017Drukuj

Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

Pliki do pobrania

CENY OCZEKIWANE  CENY OCZEKIWANE  [16KB]
w zakresie: program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B; program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C; program lekowy - leczenie zaawansowanego raka jelita grubego; program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca; program lekowy - leczenie raka piersi; program lekowy - leczenie raka nerki; program lekowy - leczenie chłoniaków złośliwych; program lekowy - leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych; program lekowy - leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem; program lekowy - lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego; program lekowy - leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego; program lekowy - leczenie zaawansowanego raka żołądka; program lekowy - leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu; program lekowy - leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych; program lekowy - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych; program lekowy - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD); program lekowy - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2); program lekowy - leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 choroba Hodgkina; C 84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T); program lekowy - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD 10: C.91.1); program lekowy - leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158