WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA - 2017

Artykuł nr: 12215 z dnia 10 listopada 2016Drukuj

LECZENIE SZPITALNE

2017-12-20
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania

2017-12-18
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowania

2017-12-08
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2017-12-08
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-11-27
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania

2017-11-23
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-11-23
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania

2017-11-23
Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - konkurs ofert 2017 - odwołanie postępowania

2017-11-13
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-11-13
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-11-09
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-11-09
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-10-30
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-10-05
Leczenie szpitalne - - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-10-05
Leczenie szpitalne - - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania

2017-09-15
Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-09-08
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-08-03
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-08-03
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-07-26
Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-07-26
Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-07-26
Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - konkurs ofert 2017 - odwołanie postępowań

2017-07-24
Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-07-24
Leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-06-30
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

PROTESTY

2017-05-30
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania

2017-05-11
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-05-11
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-02-08
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowania

2016-12-30
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2016-12-30
Leczenie szpitalne - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania

2016-12-15
Leczenie szpitalne- konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2016-11-24
Komunikat dla oferentów - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu składania ofert i otwarcia ofert

2016-11-10
Leczenie szpitalne- konkurs ofert - ceny oczekiwane

2016-11-10
Leczenie szpitalne- konkurs ofert - ogłoszenie postępowań

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158