WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

REHABILITACJA LECZNICZA

Artykuł nr: 13124 z dnia 13 lipca 2017Drukuj

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - szkolenie dotyczące postępowań konkursowych

W związku z ogłoszeniem postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 października 2017 roku w zakresach:

 • Rehabilitacja neurologiczna,
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych,
 • Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych,
 • Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym,
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym,
 • Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy,
 • Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/oddziale dziennym

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 18 lipca 2017 roku o godz. 10:00 w Sali B w Centrum Kongresowym – Hotelu IOR  w Poznaniu ul. Węgorka 20.

UWAGA:  z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Oddział zaprasza tylko i wyłącznie osoby zainteresowane złożeniem oferty w ww. zakresach świadczeń.

Jednocześnie WOW NFZ w załączeniu (poniżej do pobrania: MATERIAŁY KONKURSOWE) przedstawia wybrane akty prawne obowiązujące w rodzaju rehabilitacja lecznicza celem zapoznania się z ich treścią oraz aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 1522 ze zm. ),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( DZ.U. z 2016r., poz. 1372 ze zm.)
 • Zarządzenie nr 130/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką ze zm.,
 • Zarządzenie Prezesa NFZ nr 18/2017/DSOZ z dnia 14 marca 2017r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienione zarządzeniem Prezesa NFZ nr 19/2017/DSOZ z dnia 15 marca 2017r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

Magdalena Kraszewska

 

Pliki do pobrania

MATERIAŁY KONKURSOWE  MATERIAŁY KONKURSOWE  [21162KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158