WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Artykuł nr: 12903 z dnia 31 maja 2017Drukuj

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

KONKURS OFERT 2017
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

 • świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży;
 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.;
 • program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki;
 • świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej;
 • świadczenia protetyki stomatologicznej;
 • świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki;
 • świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym;
 • świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii;
 • świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na aids

ROZSTRZYGNIĘCIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: leczenie stomatologiczne - stm).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158