WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PROTESTY

Artykuł nr: 12741 z dnia 28 kwietnia 2017Drukuj

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia protestu

KONKURS OFERT 2017

W RODZAJU REHABILITACJA LECZNICZA

PRZESUNIĘCIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA PROTESTU

Komisja konkursowa informuje, że przesuwa termin rozstrzygnięcia protestu wniesionego w ramach postępowania nr 15-17-000226/REH/05/.1300.207.02/01 w dniu 27.04.2017r. przez

Panią Arletę Stec-Steinke ul. Goździkowa 2; 62-502 Konin

z dnia 28.04.207 na dzień 04.05.2017r.

Teresa Wojciechowska

Przewodnicząca komisji konkursowej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158