WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

Artykuł nr: 12698 z dnia 21 kwietnia 2017Drukuj

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

KONKURS OFERT 2017
OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w następujących zakresach świadczeń:

  • 15-17-000085/SPO/14/1/14.5160.026.04/01 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym, na obszarze subregionu poznańskiego;
  • 15-17-000089/SPO/14/1/14.2140.026.04/01 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo - leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, na obszarze województwa wielkopolskiego;
  • 15-17-000112/SPO/14/1/14.2142.026.04/01 - świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, na obszarze powiatu pilskiego;
  • 15-17-000123/SPO/14/1/14.2142.026.04/01 - świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, na obszarze powiatu wrzesińskiego;
  • 15-17-000125/SPO/14/1/14.2142.026.04/01 - świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, na obszarze powiatu poznańskiego

ROZSTRZYGNIECIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – spo).

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158