WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA - 2017

Artykuł nr: 12217 z dnia 10 listopada 2016Drukuj

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

2017-09-13
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowania

2017-08-18
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-08-18
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania

2017-07-14
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - rokowania 2017 - rozstrzygnięcie postępowania

2017-07-13
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - rokowania 2017 - rozstrzygnięcie postępowania

2017-06-22
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - rokowania 2017 - ceny oczekiwane

2017-06-22
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - rokowania 2017 - ogłoszenie postępowania

2017-06-21
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – Rokowania 2017 – odwołanie postępowania konkursowego

2017-06-21
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - rokowania 2017 - ceny oczekiwane

2017-06-21
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - rokowania 2017 - ogłoszenie postępowania

2017-06-14
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-06-09
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - rokowania 2017 - ogłoszenie postępowania

2017-06-02
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 – unieważnienie postępowań

2017-05-12
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-05-12
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-04-28
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 – ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2017-04-21
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

ODWOŁANIA

2017-04-14
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

2017-04-14
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-03-30
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

PROTESTY

2017-03-02
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 – unieważnienie postępowań

2017-02-23
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - harmonogram otwarcia ofert

2017-02-03
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-02-03
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-01-24
Komunikat w sprawie szkolenia dotyczącego postępowań konkursowych - 31 stycznia 2017 roku

2016-12-15
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2016-11-10
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert - ceny oczekiwane

2016-11-10
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert - ogłoszenie postępowań

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158