WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Artykuł nr: 12644 z dnia 04 kwietnia 2017Drukuj

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - komunikat dla świadczeniodawców

KOMUNIKAT
DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW – KONKURS OFERT W RODZAJU
LECZENIE STOMATOLOGICZNE

W związku z ogłoszonymi w dniu 30 marca 2017 r. oraz w dniu 31 marca 2017 r.  postępowaniami w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje, iż minimalny czas pracy lekarza dentysty w odniesieniu do wielkości etatu przeliczeniowego określonego  przez WOW NFZ, winien wynosić na obszarze województwa wielkopolskiego w poszczególnych zakresach świadczeń zgodnie z tabelą poniżej:

Nazwa zakresu

Miesięczna   liczba punktów

Liczba godzin udzielania świadczeń w tygodniu – 1 etat przeliczeniowy

Liczba godzin udzielania świadczeń w tygodniu -
 ¾ etatu przeliczeniowego

Liczba godzin udzielania świadczeń w tygodniu -
 ½ etatu przeliczeniowego

ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

15 000 pkt

30 godz.- 5 dni w tygodniu,  w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

22,5 godz. – 4 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

15 godz. – 3 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO  UKOŃCZENIA 18 R. Ż.

15 000 pkt

30 godz.- 5 dni w  tygodniu,  tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00 (nie dotyczy gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w szkole)

22,5 godz. – 4 dni w tygodniu, tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00 (nie dotyczy gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w szkole)

15 godz. – 3 dni w tygodniu, tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00 (nie dotyczy gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w szkole)

ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO CHIRURGICZNYM LECZENIU NOWOTWORÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI

12 000 pkt

24 godz. - 5 dni w tygodniu,  w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

18 godz. – 4 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

12 godz. – 3 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM

12 000 pkt

24 godz. - 5 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

18 godz. – 4 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

12 godz. – 3 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII

12 000 pkt

24 godz. - 5 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

18 godz. – 4 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

12 godz. – 3 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

ŚWIADCZENIA PERIODONTOLOGII

12 000 pkt

24 godz. - 5 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

18 godz. – 4 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

12 godz. – 3 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

12 000 pkt

24 godz. - 5 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

18 godz. – 4 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

12 godz. – 3 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM CHORYCH NA AIDS

12 000 pkt

24 godz. - 5 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

18 godz. – 4 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

12 godz. – 3 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Funduszu informuję, iż powyższe ustalenia w zakresie minimalnego czasu pracy obliczonego proporcjonalnie do umniejszonej punktowej wartości etatu przeliczeniowego, w żaden sposób nie wykluczają możliwości wskazania przez oferenta w złożonej ofercie czasu pracy w wyższym wymiarze (np. 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie dla etatu na poziome 12 000 punktów miesięcznie).

Ponadto, powyższe oczywiście nie wyklucza możliwości spełnienia warunków dodatkowo ocenianych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1372, ze zmianami Dz. U. z 2017 r., poz. 498).

 

                                                                                      Wydział świadczeń Opieki Zdrowotnej WOW NFZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158