WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Artykuł nr: 12639 z dnia 03 kwietnia 2017Drukuj

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2017 - komunikat dla oferentów

KOMUNIKAT – KONKURSY OFERT – LECZENIE STOMATOLOGICZNE

W uzupełnieniu ogłoszeń Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 i 31 marca 2017 roku dotyczących postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, Oddział Funduszu informuje, iż załączone do komunikatu o ogłoszeniu „materiały konkursowe” uzupełnione zostały o plik w formacie pdf, zawierający przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 498).

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wskazuje, iż w treści ogłoszeń w sposób prawidłowy wskazane zostały przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1372, ze zm.).

Ponadto zgodnie z treścią przywoływanych ogłoszeń przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dostępne są również w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Powyższe uzupełnienie „materiałów konkursowych” ma charakter dodatkowy i nie wynika w żaden sposób z obowiązków konstruowanych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1980 ze zm.).

Wielkopolski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158