WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

REHABILITACJA LECZNICZA

Artykuł nr: 12611 z dnia 24 marca 2017Drukuj

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2017 - komunikat dla oferentów

KOMUNIKAT DLA OFERENTÓW KONKURS OFERT 2017 - REHABILITACJA LECZNICZA

W związku ze zmianą zarządzenia nr 18 /2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje, że załączniki do ofert drukowane z poziomu NFZ - KO dotyczące rehabilitacji leczniczej niestety są nieaktualne ( dot. to załączników o numerach : 2,3,4,5,6,8,9).

Wobec powyższego aby uniknąć wezwań do uzupełnienia ofert na etapie procedowania postępowania konkursowego proszę wspomniane formularze oświadczeń, których wzór stanowią załączniki do Zarządzenia nr 18//2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami, drukować z załączonych poniżej plików pdf.

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ  Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ  [1962KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158