WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Artykuł nr: 12470 z dnia 15 lutego 2017Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje o przesunięciu terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia niżej wymienionych postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzonych w trybie konkursu ofert, w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, z dnia 15 lutego 2017 r. na dzień 27 lutego 2017 r.

  • 15-17-000058/PSY/04/1/04.1700.001.02/01 w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, na obszarze powiatu Konin,
  • 15-17-000060/PSY/04/1/04.1700.001.02/01 w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, na obszarze gminy Koło,
  • 15-17-000061/PSY/04/1/04.1700.001.02/01 w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, na obszarze gminy Ostrów Wielkopolski,
  • 15-17-000063/PSY/04/1/04.1740.007.02/01 w zakresie: leczenie uzależnień, na obszarze powiatu Konin,
  • 15-17-000064/PSY/04/1/04.1740.007.02/01 w zakresie: leczenie uzależnień, na obszarze gminy Ślesin,
  • 15-17-000065/PSY/04/1/04.1743.007.02/01 w zakresie: świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży, na obszarze powiatu Konin,
  • 15-17-000066/PSY/04/1/04.2700.020.02/01 w zakresie: świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych, na obszarze gminy Ostrów Wielkopolski.
Z up. Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych
Krzysztof Filipowiak

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158