WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA - 2017

Artykuł nr: 12213 z dnia 10 listopada 2016Drukuj

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2017-08-18
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowania

2017-08-11
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania

2017-08-11
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-08-09
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowania

2017-07-12
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania

2017-06-30
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-06-30
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-06-29
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-06-29
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania

2017-06-26
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-06-26
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania

ODWOŁANIA

2017-02-28
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-02-27
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań

2017-02-27
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania

2017-02-27
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-02-15
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowania

2017-02-15
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań

2017-02-15
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania

2017-02-15
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania

PROTESTY

2017-01-30
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-01-30
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowania

2017-01-27
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania

2017-01-20
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania

2017-01-10
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-01-10
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-01-04
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert - ceny oczekiwane

2017-01-04
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert - ogłoszenie postępowania

2016-12-20
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowania

2016-12-15
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania

2016-12-15
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2016-12-13
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - przedłużenie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania

2016-12-02
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań

2016-11-10
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert -ceny oczekiwane

2016-11-10
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert - ogłoszenie postępowań

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158