WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Recepty numerowane

Link do strony logowania Systemu Numerowania Recept Lekarskich.

Artykuł nr: 12318 z dnia 19 grudnia 2016Drukuj

Komunikat w sprawie ważności recept lekarskich.

Wydział Gospodarki Lekami WOW NFZ informuje, że wszystkie recepty posiadające w zakresie danych numer umowy upoważniającej na wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, zgodnie z rozp. M.Z. z dnia 8.03.2012 (Dz. U.2016 poz. 62. z późn. zmianami) mogą być wystawiane i realizowane do końca 2017 roku.

źródło: Wydział Gospodarki Lekami Wielkopolski OW NFZ

Biuletyn Informacji Publicznej