WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Recepty numerowane

Link do strony logowania Systemu Numerowania Recept Lekarskich.

Artykuł nr: 12318 z dnia 19 grudnia 2016Drukuj

Komunikat w sprawie ważności recept lekarskich.

Wydział Gospodarki Lekami WOW NFZ informuje, że wszystkie recepty posiadające w zakresie danych numer umowy upoważniającej na wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, zgodnie z rozp. M.Z. z dnia 8.03.2012 (Dz. U.2016 poz. 62. z późn. zmianami) mogą być wystawiane i realizowane do końca 2017 roku.

źródło: Wydział Gospodarki Lekami Wielkopolski OW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158