WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 12289 z dnia 13 grudnia 2016Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

KONKURS OFERT 2017

PRZESUNIĘCIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA


Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przesuwa termin rozstrzygnięcia postępowania ogłoszonego w dniu 10.11.2016 r., prowadzonego w trybie konkursu ofert pod numerem:

15-17-000020/AOS/02/1/02.1100.001.02/01

w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kardiologii w tym: świadczenia w zakresie kardiologii – świadczenia pierwszorazowe, z dnia 15.12.2016 r. na dzień 20.12.2016 r.

p.o. Dyrektora
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Paweł Lisik

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158