WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA - 2017

Artykuł nr: 12218 z dnia 10 listopada 2016Drukuj

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

2017-02-28
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-02-28
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań

2017-02-21
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2017-02-17
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

2017-02-14
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowania

2017-02-09
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2017-02-01
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań

2017-01-25
Komunikat dotyczący wypełniania ankiety, stanowiącej część VIII formularza ofertowego na świadczenia w zakresie logopedii

2017-01-24
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-01-24
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

2017-01-12
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - ceny oczekiwane

2017-01-12
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - ogłoszenie postępowań

ODWOŁANIA

2016-12-20
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 – ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

2016-12-15
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2016-12-15
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - konkurs ofert 2017 - rozstrzygnięcie postępowań

2016-12-13
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

PROTESTY

2016-12-02
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2017 - unieważnienie postępowań

2016-11-10
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert - ceny oczekiwane

2016-11-10
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert - ogłoszenie postępowań

2016-11-10
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - konkurs ofert - ceny oczekiwane

2016-11-10
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - konkurs ofert - ogłoszenie postępowań

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158