WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Artykuł nr: 12287 z dnia 13 grudnia 2016Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2017 - przedłużenie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

KONKURS OFERT 2017

PRZESUNIĘCIE TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA


Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje o przedłużeniu do dnia 20 grudnia 2016 roku terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania nr 15-17-000002/PSY/04/1/04.2730.001.02/01 prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie: leczenie środowiskowe (domowe), na obszarze powiatu kolskiego.

 

p.o. Dyrektora
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Paweł Lisik

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158