WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Recepty numerowane

Link do strony logowania Systemu Numerowania Recept Lekarskich.

Artykuł nr: 12278 z dnia 07 grudnia 2016Drukuj

Komunikat w sprawie przedłużenia do 30 czerwca 2017 terminu składania wniosków o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept.

WOW NFZ w Poznaniu uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 114/2016/DGL Prezesa NFZ z 16.11.2016 zmieniającym Zarządzenie nr 80/2016/DGL z 29.07.2016 w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, czynności te należy dokonać do 30 czerwca 2017.

 

Wydział Gospodarki Lekami WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158