WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE SZPITALNE

Artykuł nr: 12256 z dnia 24 listopada 2016Drukuj

Komunikat dla oferentów - konkurs ofert 2017 - przesunięcie terminu składania ofert i otwarcia ofert

KOMUNIKAT DLA OFERENTÓW W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU :

LECZENIE SZPITALNE - TELERADIOTERAPIA, BRACHYTERAPIA, TERAPIA IZOTOPOWA, TERAPIA PROTONOWA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu uprzejmie informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nr: 15-17-000037/SZP/03/4/03.0000.103.02/01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne - teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa w zakresie świadczenia teleradioterapia i teleradioterapia- pakiet onkologiczny przesuwa:

* termin składania ofert ustalony do dnia 28 listopada 2016 r. na termin składania ofert do dnia 6 grudnia 2016 roku

oraz

*termin otwarcia ofert ustalony na dzień 1 grudnia 2016 roku na termin otwarcia ofert w dniu 8 grudnia 2016 roku.

p.o. Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
Paweł Lisik

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158