WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Artykuł nr: 12145 z dnia 30 sierpnia 2016Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ

W RODZAJU ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań, prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, dokonano pozytywnej oceny wniosków złożonych w Oddziale Funduszu przez następujących wnioskodawców:

 

  1. PROTOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

          UL. NAMYSŁOWSKA 10, 60-166 POZNAŃ

          ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

 

  1. OTOAUDIO APARATY SŁUCHOWE JAKUB BORSZYŃSKI

OS. PRZYJAŹNI 3/100, 61-681 POZNAŃ

ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU

 

Nowe umowy będą obowiązywać od dnia 01.09.2016 roku.

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań zostały zamieszczone na tablicy informacyjnej w budynku WOW NFZ w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzka 158.

z up. Dyrektora WOW NFZ

Krzysztof Filipowiak

Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Biuletyn Informacji Publicznej
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158