WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

POZ i ZPO NA ROK 2016

Artykuł nr: 11708 z dnia 23 grudnia 2015Drukuj

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

2016-09-30
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

2016-08-30
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

2016-07-29
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2016 i lata następne

2016-07-29
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2016 i lata następne

2016-07-29
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2016 i lata następne

2016-07-29
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2016 i lata następne

2016-07-29
Komunikat dla wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2016 i lata następne

2016-06-30
Komunikat dla wnioskodawców w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

2016-06-22
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

2016-05-31
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

2016-04-29
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

2016-03-24
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

2016-02-23
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

2016-01-28
Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

2015-12-29
Komunikat dla wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na lata 2016-2019

2015-12-23
Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158