WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Artykuł nr: 11957 z dnia 09 maja 2016Drukuj

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - unieważnienie postępowań

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art.150 ust 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 581), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w następującym zakresie świadczeń:

  • 15-16-000056/AOS/02/1/02.1200.001.02/01 w zakresie dermatologii i wenerologii, w tym: świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii – diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii – świadczenia pierwszorazowe na obszarze zabezpieczenia: powiat jarociński,
  • 15-16-000057/AOS/02/1/02.1200.001.02/01 w zakresie dermatologii i wenerologii, w tym: świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii – diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii – świadczenia pierwszorazowe na obszarze zabezpieczenia: powiat pleszewski,
  • 15-16-000058/AOS/02/1/02.1600.001.02/01 w zakresie okulistyki, w tym: świadczenia w zakresie okulistyki – diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie okulistyki – świadczenia pierwszorazowe na obszarze zabezpieczenia: powiat czarnkowsko-trzcianecki,
  • 15-16-000062/AOS/02/1/02.1060.001.02/01 w zakresie geriatrii, w tym: świadczenia w zakresie geriatrii – świadczenia pierwszorazowe na obszarze zabezpieczenia: subregion pilski,
  • 15-16-000063/AOS/02/1/02.1060.001.02/01 w zakresie geriatrii, w tym: świadczenia w zakresie geriatrii – świadczenia pierwszorazowe na obszarze zabezpieczenia: subregion koniński.

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2016 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - aos).

Z up. Dyrektora WOW NFZ

Krzysztof Filipowiak

Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158