WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA - 2016

Artykuł nr: 11692 z dnia 17 grudnia 2015Drukuj

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

2016-08-12
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - rozstrzygnięcie postępowania

2016-08-12
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - rozstrzygnięcie postępowania

2016-06-28
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane

2016-06-28
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowań

2016-06-28
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane

2016-06-28
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowań

2016-06-20
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 – rozstrzygnięcie postępowania

2016-06-03
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - konkurs ofert 2016 – rozstrzygnięcie postępowań

2016-06-03
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 – rozstrzygnięcie postępowań

2016-06-03
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - unieważnienie postępowania

2016-05-19
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 – rozstrzygnięcie postępowań

2016-05-19
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - unieważnienie postępowania

2016-05-16
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane

2016-05-16
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowania

2016-05-09
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne - konkurs ofert 2016 - unieważnienie postępowania

2016-05-09
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - unieważnienie postępowań

2016-04-19
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane

2016-04-19
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowań

2016-04-19
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane

2016-04-19
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowań

2016-04-19
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane

2016-04-19
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowań

ODWOŁANIA

2016-02-02
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 – rozstrzygnięcie postępowań

2016-01-29
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna-konkurs ofert 2016-ceny oczekiwane

2016-01-29
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna-konkurs ofert 2016-ogłoszenie postępowań

PROTESTY

2016-01-13
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - unieważnienie postępowań

2015-12-18
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - ceny oczekiwane

2015-12-18
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2016 - ogłoszenie postępowań

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158